Konsulting

Złożone otoczenie prawne i gospodarcze, w jakim działają współczesne przedsiębiorstwa, rodzi różnego rodzaju problemy i ryzyka.

Naszym celem jest trafne doradzanie przedsiębiorstwom w obszarach szczególnie na to ryzyko wrażliwych.

Do naszych specjalizacji należą:

Nabór do działu konsultingu Mazars prowadzimy w dużej mierze w ramach wewnętrznej rekrutacji. Na nowe stanowisko zgłaszają się przede wszystkim pracownicy działu audytu, którzy pragną zdobyć nowe doświadczenie, ponieważ w przeciwieństwie do audytora, doradca biznesowy nie określa jedynie stanu faktycznego firmy, ale ma realny wpływ na jej rozwój, usprawnia kluczowe procesy i wdraża innowacyjne rozwiązania. Z tego powodu praca ta wymaga nieustannego poszerzania swojej wiedzy i interdyscyplinarności.

Zobacz więcej