Doradztwo finansowe

Zespół doradztwa finansowego zapewnia klientom wsparcie i przejrzystość w kluczowych momentach, które decydują o sukcesie ich firmy, takich jak transakcje, wyceny, dochodzenia i restrukturyzacje.

Jesteśmy częścią globalnego zespołu Mazars, a nasi specjaliści na całym świecie stosują te same standardy jakości, metodologie projektu i standardy merytoryczne, świadcząc spójne usługi w każdym miejscu, w którym potrzebują tego nasi klienci.

Dołączając do działu doradztwa finansowego dowiesz się m.in. jak analizować biznesplan oraz opracować prognozę finansową, przygotować wycenę spółki, analizy i modele finansowe oraz raporty due dilligence.

Zaangażuj się w w projekty z zakresu:

  • Transakcji – świadczymy kompleksowe usługi transakcyjne, obejmujące cały proces M&A zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedającego;
  • Finansowania – pomagamy naszym klientom poruszać się w skomplikowanym świecie finansów i znajdować odpowiednie rozwiązania do osiągnięcia założonych celów;
  • Zarządzania kryzysowego i sporów – wspieramy naszych klientów w trudnych dla firmy wydarzeniach, takich jak dochodzenia w sprawie oszustw, spory sądowe i arbitraż, restrukturyzacja i niewypłacalność.

Zobacz więcej