Kwestie prawne

Ogólne warunki korzystania ze strony

Ta strona zawiera Ogólne warunki korzystania ze strony, na której jesteś, www.mazarscareers.com/pl. Aby uzyskać więcej informacji o grupie Mazars, odwiedź stronę www.mazars.com.

Nota dotycząca praw autorskich

Cała zawartość tej strony internetowej jest własnością © Grupy Mazars i Mazars w Polsce. 

Ogólne warunki korzystania

Niniejszy serwis może być używany wyłącznie w celach prywatnych. Tworzenie jakichkolwiek kopii lub innego rodzaju odwzorowania, całości bądź części niniejszego serwisu dla innych celów, jest zabroniona. Łamanie powyższego zakazu stanowi naruszenie, za które sprawca może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu przepisów prawa cywilnego i karnego.   

Informacje dostępne na tej stronie nie mają charakteru umownego i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Funkcje i dostępność usług, o których mowa na tej stronie są ważne na terenie następującego państwa: Polska. Informacje dostępne na tej stronie nie powinny w żadnych okolicznościach być traktowane jako rodzaj konsultacji lub porad. Spółka Mazars nie może w żadnych okolicznościach być pociągnięta do odpowiedzialności w związku z jakiegokolwiek rodzaju stratami związanymi z  zasięganiem informacji lub używaniem niniejszej strony przez użytkownika. Strona Mazars może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, których Mazars nie kontroluje: Mazars nie ponosi odpowiedzialności za wyżej opisane strony.

Informuje się odwiedzających niniejszą stronę, o możliwości gromadzenia danych osobowych osób odwiedzających w trakcie użytkowania strony w trakcie uzupełniania formularzy danymi, a w szczególności przy podawaniu danych kontaktowych, składania reklamacji oraz zapisywania się do newslettera.
Mazars jest administratorem danych, gromadzącym i przetwarzającym wyżej opisane dane.

Informacje prawne

Wydawca strony internetowej

Niniejsza strona została opublikowana przez grupę Mazars w Polsce,  w skład której wchodzą następujace spółki:

Mazars Audyt Sp. z o.o.
Ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
fax +48 22 25 55 299

e-mail: main@mazars.pl

KRS: 0000086577
Regon: 011110970
NIP: 526-021-54-09,
Kapitał zakładowy: 1 268 000,00 PLN
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 186

Zarząd:
Olivier DEGAND,  Jarosław BOCHENEK

Mazars Polska Sp. z o.o.
Ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
fax +48 22 25 55 299

e-mail: main@mazars.pl

KRS: 0000083094
Regon: 010381827
NIP: 526-00-19-051
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN

Zarząd:
Michel KIVIATKOWSKI, Monika NOWECKA

Mazars Expertise Sp. z o.o.
Ul. Piękna 18
00-549 Warszawa, Poland
tel. +48 22 25 55 200
fax +48 22 25 55 299

e-mail: main@mazars.pl

KRS: 0000429432
Regon: 146251766
NIP: 701-035-12-65
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN
 
Zarząd:
Monika NOWECKA

Dyrektorem wydawniczym tej strony internetowej jest Partner Zarządzający Mazars w Polsce – Michel Kiviatkowski.